search
top

Świąteczna aktualizacja w grze Big Farm!

 

Boże Narodzenie za pasem, więc pora na wydarzenie związane z przygotowaniem do tego wyjątkowego czasu!

Tradycyjnie do BigFarm zawita wydarzenie „Lista Życzeń Świętego Mikołaja” w nieco innej, poprawionej odsłonie. Akutalizacja przyniesie także naprawy błędów związanych ze świątecznymi wydarzeniami, oraz optymalizację tych wydarzeń.

Po raz kolejny Święty Mikołaj potrzebuje Waszej pomocy w przygotowaniu i zorganizowaniu pięknych i magicznych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich dzieci na całym świecie! Wygląda na to, że elfy udały się w daleką podróż po mroźnej Laponii i zostawiły św. Mikołaja kompletnie samego ze wszystkimi przygotowaniami! 

Czy Wasze Sojusze są gotowe na nowe wyzwanie? 

Wydarzenie świąteczne w Big Farm

Świąteczne przygotowania będą składać się z 5 rozdziałów.

 • W tym roku wydarzenie będzie oparte na zbiorach (faza 1), oraz na dotacjach (faza 2 i 3)
 • Rozdziały 1-4 będą opierały się na jednym mechanizmie. Każdy z etapów będzie trwał 6 dni.
 • Każdy rozdział może mieć trzy fazy, w zależności od wydajności sojuszu. .
 • Rozdział 5 będzie niespodzianką dla wszystkich sojuszy!
 • Poziom trudności wydarzenia będzie rósł z każdym rozdziałem.
 • Za każdy pomyślnie ukończony rozdział przyznawana będzie dodatkowo drobna nagroda (dekoracja).
 • Każdy sojusz współpracujący ze sobą w trakcie trwania wydarzenia, będzie mógł zdobyć specjalne walory świątecznej dekoracji dla wszystkich swoich członków.
 • Wszystkie dekoracje będą dawały szczęście na farmie na której zostaną umieszczone, a dodatkowo będą podnosić zadowolenie w Wiosce Sojuszu.

Rozdziały 1 – 4: Co jest do zrobienia?

Faza 1: Okres misji
Każdy z członków sojuszu dostanie specjalne zadanie, dostosowane do swojego poziomu.

 • Gdy członek sojuszu rozpocznie ZBIERANIE towarów, będzie musiał je ukończyć w 100%. Sojusz przejdzie do następnego rozdziału tylko wtedy, gdy wszystkie osoby rozpoczynające dany rozdział, pomyślnie go ukończą (100%).*
 • Każdy członek sojuszu może zdecydować czy jest w stanie uczestniczyć w danym etapie wydarzenia. Jeśli jesteście pewni, że przez dany czas nie będzie Was w Grze, przez co nie będziecie w stanie skompletować towarów dla św. Mikołaja, będziecie mogli pominąć dany etap i nie brać w nim udziału. Jednak oznacza to również, że końcowa nagroda nie osiągnie pełnego potencjału zadowolenia.**
 • W celu zapewnienia odpowiedniej analizy obecnego statusu zbierania towarów przez każdego z sojuszników, informacja o postępie będzie wyświetlana w specjalnym oknie dialogowym, widocznym dla każdego z członków sojuszu.

Faza 2: Okres opieki (pomoc innym w przekazywaniu produktów)

 • Jeśli ukończycie swoje zadanie na danym etapie, będziecie mogli natychmiast przejść do pomagania innym członkom sojuszu, poprzez przekazywanie brakujących produktów (wymagana ilość dóbr do przekazania będzie się zmieniać w zależności od poziomu Gracza pomagającego w przekazywaniu towarów)

Faza 3: Okres premii (wspólna praca przy przekazywaniu produktów)

 • Jeśli wszyscy członkowie sojuszu w grze Big Farm pomyślnie ukończą dany etap, zostaną uruchomione 2 dodatkowe zadania. Po ich ukończeniu, pojawią się kolejne dwa, z nieco wyższym poziomem trudności.
 • Zadanie sojusznicze: to samo zadanie dla każdego członka sojuszu, daje +1 wioskowego zadowolenia dla dekoracji z danego rozdziału.
 • Indywidualne zadania: inne zadanie dla każdego członka sojuszu, daje +1 zadowolenia dla indywidualnej dekoracji.

Rozdział 5: Ostatnie poprawki

 • W celu wzięcia udziału w ostatnim rozdziale wydarzenia, sojusz musi ukończyć wszystkie poprzednie cztery rozdziały.
 • Podczas trwania ostatniego rozdziału, sojusznicy będą zbierać dwa rodzaje płatków śniegu wypadające ze wszystkich produkcji.
  • Niebieskie płatki muszą być zbierane przez wszystkich sojuszników i będą podnosić wioskowe zadowolenie dla ostatniej (piątej) dekoracji.
  • Turkusowe płatki śniegu będą zbierane indywidualnie i będą podnosić zadowolenie w osobistej dekoracji.

Informacje dotyczące członków sojuszu dołączających, lub opuszczających sojusz w trakcie wydarzenia:

 • Jeśli Gracz nie rozpocznie zbierania produktów w danym rozdziale, będzie nieaktywny i nie będzie brany pod uwagę w ogólnym rozrachunku. Zmieni się to gdy tylko zacznie zbierać produkty oznaczone w rozdziale.
 • Jeśli sojusz straci lub usunie członka sojuszu w trakcie trwania pierwszej fazy etapu, straci także cały postęp uzyskany przez wykluczonego Gracza, co za tym idzie wszystkie punkty zadowolenia i wioskowego zadowolenia zdobyte w danym rozdziale przez byłego członka sojuszu zostaną cofnięte. (Zadowolenie dekoracji z ukończonych rozdziałów nie zostanie zmniejszone). Sojusznik po usunięciu lub odejściu straci cały postęp w obecnie trwającym rozdziale, ale zachowa dekoracje z wcześniejszych rozdziałów.
 • Jeśli nowy członek dołączy do sojuszu w trakcie trwania trzeciej fazy, sojusz powróci do drugiej fazy i będzie musiał pomóc w przekazywaniu produktów nowemu sojusznikowi.

Nagrody w grze Big Farm

Za każdy rozdział będziecie mogli otrzymać jedną ze Świątecznych dekoracji – tworzących kolekcję fabryki św. Mikołaja!

Poniżej możecie znaleźć nieco więcej szczegółów na ten temat:

1. Stanowisko elfów
2. Warsztat sań
3. Dozownik prezentów
4. Piekarnia prezentów
5. Łapacz marzeń

Optymalizacja ustawień sojuszniczych

Po otrzymaniu zeszłorocznych informacji od Graczy w grze Big Farm, chcielibyśmy uniknąć sytuacji w której progres sojuszu zostaje zaburzony przez dołączenie nowego Gracza podczas trwania danej fazy wydarzenia. Dlatego też opcja dołączenia do sojuszu zostanie objęta limitem w trakcie eventu.

Po wgraniu aktualizacji na serwery, sojusze ze statusem „Status otwarty” zostaną zmienione na „Sojusz poszukuje nowych członków”. Oznacza to, że każdy nowy członek sojuszu będzie musiał zostać zaakceptowany przez szefa lub kierownika.

Przez czas trwania wydarzenia nie będzie możliwości ustawienia statusu sojuszu jako „Sojusz otwarty”.

Gdy wydarzenie zakończy się, system automatycznie usunie opcję z gry i będziecie mogli ponownie ustawić status sojuszu na „otwarty”.

Opcja została wdrożona, aby uniknąć problemów związanych z brakiem możliwości ukończenia danego zadania w wydarzeniu po dołączeniu nowego Gracza do sojuszu, co za tym idzie – nieotrzymaniu finalnej nagrody. Dlatego zwracamy uwagę i przypominamy, abyście pamiętali o tym, że akceptacja prośby o dołączenie nowego Gracza do sojuszu w trakcie drugiej fazy każdego rozdziału może skutkować trudnościami w uzyskaniu nagrody za dany rozdział. Dlatego też do dołączenia do nowego sojuszu będzie wymagana akceptacja ze strony szefa lub kierownika.

Aktualizacja odbędzie się w najbliższy czwartek – 30.11.2017, a samo wydarzenie rozpocznie się dzień później – 1 grudnia.

Wszystkiego dobrego!
Wasz Zespół Big Farm

Źródło ogłoszenia: https://community.goodgamestudios.com/bigfarm/pl/discussion/167365/30-11-2017-fabryka-%C5%9Bw-mikolaja

Comments are closed.

top